สินเชื่อเพื่อการศึกษา

อย่าให้เรื่องเงินมาเป็นอุปสรรคกับอนาคตของลูกคุณ แวะมาที่ ช้างไทย เงินกู้ เราพร้อมยื่นมือเข้าช่วยเหลือ

ข้อเสนอ:

 • ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อเดือน
 • วงเงินค่าเทอมไม่เกิน 20,000 บาท
 • ระยะเวลาผ่อนคืน 1 ปี
 • ต้นลด ดอกลด

หลักประกัน:

 • นำโฉนดที่ดิน มาวางไว้ที่ ช้างไทย เงินกู้ เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน
 • สมุดบัญชีธนาคารจดเป็นหลักประกันทางธุรกิจ
  (การจดทะเบียนเป็นหลักประกันทางธุรกิจ หากไม่ดำเนินการจ่ายชำระค่างวด ช้างไทย เงินกู้ สามารถแจ้งความต่อตำรวจ เพื่อให้ผู้กู้ถูกจำคุกสูงสุด 2 ปี)

สินเชื่อค่าเทอม

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 • ต้องมีที่พักอาศัยหรือที่ทำงานในกรุงเทพฯ สมุทรสาคร และสงขลา เท่านั้น
 • ประกอบอาชีพอะไรก็ได้
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีบัญชีธนาคารกรุงเทพ หรือสามารถเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพสำหรับรับโอนเงิน และสำหรับหักบัญชีค่างวดได้
 • นำโฉนดที่ดินมาเก็บไว้กับช้างไทย เงินกู้ เป็นหลักประกัน (ไม่ใช่การขายที่ดิน ขายฝาก หรือจำนอง)

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประชาชน (2ชุด)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (2ชุด)
 • สำเนาหน้าแรกบัญชีธนาคารกรุงเทพ
 • โฉนดที่ดินตัวจริง (จังหวัดไหนก็ได้) ได้ทั้ง นส.4จ.(ครุฑสีแดง) หรือ นส.3ก.(ครุฑสีเขียว) โดยชื่อเจ้าของที่ดินต้องเป็นในนามผู้กู้
 • ใบแจ้งค่าเทอมหรือใบเสร็จค่าเทอมของบุตร/หลาน อายุไม่เกิน 6 เดือน
 • เอกสารแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างผู้กู้กับผู้เล่าเรียน

วิธีการชำระเงินค่างวด

 • ลูกค้าต้องนำเงินค่างวดเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ ภายในวันที่ 8 ของแต่ละเดือน
 • จำนวนเงินค่างวด = เงินต้น + ดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ต่อเดือน เช่น
  - กู้ 10,000 บาท ชำระคืน เดือนละ 1,000 ทุกเดือน 1ปี ปิดจบ
  - กู้ 15,000 บาท ชำระคืน เดือนละ 1,500 ทุกเดือน 1ปี ปิดจบ
  - กู้ 20,000 บาท ชำระคืน เดือนละ 2,000 ทุกเดือน 1 ปี ปิจบ
 • ภายในวันที่ 9 ของเดือน ช้างไทย เงินกู้ จะตัดเงินค่างวดจากบัญชีธนาคารกรุงเทพ
 • ลูกค้าสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้ที่ โทร 02-298-0345 หรือ เข้าเว็บไซต์ app.changthailoan.com เพื่อดูใบเสร็จรับเงิน ด้วยตนเอง

วิธีการสมัคร

ยื่นขอสินเชือได้ด้วยตนเองได้ที่ ช้างไทย เงินกู้ ทุกสาขา
ทุกวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. •
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-298-0345

หมายเหตุ : การพิจารณาอนุมัติขึ้นอยู่กับ “ช้างไทย เงินกู้” แต่เพียงผู้เดียว และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า