บริการเงินด่วนทันใจ @ ช้างไทย เงินกู้

ลูกค้าช้างไทยเงินกู้ เตรียมพบบริการเงินด่วนทันใจ อนุมัติไวภายใน 30 นาที เร็วๆ นี้

ผู้ขอสินเชื่อต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 • พนักงานรายเดือน อายุ 20-50 ปี
 • อายุงานที่ทำงานปัจจุบัน 1 ปีขึ้นไป
 • มีค่าจ้างสุทธิต่อเดือน 8,000 บาทขึ้นไป
 • มีที่อยู่หรือที่ทำงาน ในกรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรปราการ ปทุมธานี อยุธยา หรือสงขลา
 • ค่าจ้างจ่ายเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพ กรุงไทย กรุงศรี ไทยพาณิชย์ ทหารไทย และธนชาตเท่านั้น
 • มีบุคคลค้ำประกัน 1 คน หรือ เอกสารตรวจเครดิตบูโรที่มีสถานะปกติ และไม่มีประวัติค้างชำระ
 • ยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินเดือนเพื่อชำระค่างวด
 • บริษัทนายจ้างมีฐานะทางการเงินมั่นคง (ตามเกณฑ์ของช้างไทยเงินกู้)
 • สำหรับผู้ที่ทำแบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วเท่านั้น

พิโกพลัสกรุงเทพ พิโกพลัสสมุทรสาคร พิโกพลัสสงขลา พิโกพลัสกระทุ่มแบน พิโกพลัสลาดกระบัง

พิโกพลัสกรุงเทพ พิโกพลัสสมุทรสาคร พิโกพลัสสงขลา พิโกพลัสกระทุ่มแบน พิโกพลัสลาดกระบัง

ขั้นตอนการยื่นกู้

1) ดาวน์โหลดเอกสาร

 • ดาวน์โหลดใบสมัครสินเชื่อ ได้ที่นี่ และกรอกข้อมูลในใบสมัครให้เรียบร้อย

2) สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (เพื่อชำระค่างวด) ตามบัญชีธนาคารที่รับเงินเดือน หรือบัญชีธนาคารที่รับโอนเงินจากบัญชีเงินเดือน

3) ผู้ขอสินเชื่อต้องเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินเดือน และบัญชีอื่นที่โอนเงินจากบัญชีเงินเดือนเข้า(ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการทำงาน ถ้าไม่มีให้ใช้เอกสารอื่นๆที่รับรองอายุงานได้ เช่น
  - บัตรพนักงานที่มีวันที่เริ่มทำงาน หรือวันออกบัตร
  - สัญญาจ้างงาน
  - สลิปเงินเดือนที่มีวันที่เริ่มงาน หรือสลิปเงินเดือนที่มีอายุเกิน 1 ปี
  - หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) ที่นายจ้างออกให้
 • สเตทเมนท์บัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน และบัญชีอื่นที่โอนเงินจากบัญชีเงินเดือนเข้า(ถ้ามี) (ขอจากแอพหรือเว็บของธนาคารได้)
 • ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
 • เอกสารตรวจสอบเครดิตบูโรตัวจริง (ถ้ามี)
 • เอกสารยืนยันการสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (สลิปรายการจากตู้เอทีเอ็มหรือแอพของธนาคาร)

*กรณีผลัดกันกู้ผลัดกันค้ำใช้เอกสารคนละ 2 ชุด*
** เอกสารในการสมัครขอสินเชื่อของท่าน จะไม่สามารถรับคืนได้ และบริษัทสงวนสิทธิ์ จะทำลายเอกสารได้ทันที หากบริษัทไม่อนุมัติสินเชื่อ**

4) ผู้ขอสินเชื่อต้องมีหลักประกันดังต่อไปนี้

 • สมุดบัญชีเงินเดือน นำมาจดทะเบียนเป็นหลักประกัน
 • คนค้ำ 1 คน ต้องไม่เป็นญาติพี่น้องหรือสามีภรรยา (กรณีไม่มีเอกสารตรวจสอบเครดิตบูโร) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  • พนักงานรายเดือน อายุ 20-50 ปี หรือ
   ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ อายุ 20-58 ปี หรือ
   ข้าราชการบำนาญ อายุไม่เกิน 65 ปี
  • อายุงานที่ทำงานปัจจุบัน 1 ปีขึ้นไป
  • มีค่าจ้างสุทธิต่อเดือน 8,000 บาทขึ้นไป
  • ค่าจ้างจ่ายเข้าบัญชีธนาคาร
  • บริษัทนายจ้างมีฐานะทางการเงินมั่นคง (ตามเกณฑ์ของช้างไทยเงินกู้)
  • ใช้เอกสารประกอบการค้ำประกันเหมือนกันเอกสารของผู้กู้/ผู้ขอสินเชื่อ
  • ผู้ค้ำ 1 ท่านสามารถค้ำให้บุคคลอื่นได้สูงสุด 2 ท่าน

5) การยื่นใบสมัคร