แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น
สินเชื่อบุคคล ช้างไทย เงินกู้
(ไม่ใช่การสมัครสินเชื่อ)

ระวัง! มิจฉาชีพ หลอกให้โอนเงิน
ช้างไทยเงินกู้ ไม่มีนโยบายให้ลูกค้าโอนเงินใดๆ ก่อนได้รับโอนเงินกู้เต็มจำนวนเข้าบัญชีลูกค้า และ ไม่มีนโยบายให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลในทุกกรณี

กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง