ขายฝากที่ดิน กับ ช้างไทย เงินกู้

ขายฝาก คืออะไร?

 • สำหรับผู้ที่มีความต้องการใช้เงิน และมีทรัพย์คือที่ดินเปล่า สามารถนำมาขายฝากกับ “ช้างไทย เงินกู้” ได้
 • กรรมสิทธิ์ในที่ดินจะตกไปเป็นของ “ช้างไทย เงินกู้” ตั้งแต่วันที่จดทะเบียนที่สำนักงานที่ดิน
 • ท่าน(ผู้ขายฝาก)จะได้รับเงินไปใช้ จำนวนเงินที่ได้จะขึ้นกับราคาประเมินหรือราคาตลาดที่ดิน
 • “ช้างไทย เงินกู้” ให้สิทธิท่านซื้อทรัพย์คืนภายใน 1 ปี โดยท่านต้องชำระดอกเบี้ยให้ ”ช้างไทย เงินกู้” ร้อยละ 15 ต่อปี (หรือ ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน) และจ่ายค่าสินไถ่เท่ากับจำนวนเงินที่ท่านได้รับไป
 • หากครบ 1 ปีแล้ว ท่านยังหาสินไถ่มาคืนไม่ได้ สามารถขยายอายุสัญญาขายฝากได้อีก 1 ปี การขอขยายระยะเวลาขายฝาก สามารถทำได้เพียง 2 ครั้ง (อายุสัญญาขายฝาก สูงสุดไม่เกิน 3 ปี)
 • ผู้ขายฝากเป็นผู้รับภาระค่าภาษี ค่าธรรมเนียมการโอนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขายฝากทั้งหมด

ขายฝากที่ดิน จำนองที่ดิน ขายฝากที่ดิน เชียงใหม่ ขายฝากที่ดิน เชียงราย ขายฝากที่ดิน พิษณุโลก ขายฝากที่ดิน ขอนแก่น ขายฝากที่ดิน บุรีรัมย์ ขายฝากที่ดิน อุดรธานี ขายฝากที่ดิน อุบลราชธานี จำนองที่ดิน เชียงใหม่ จำนองที่ดิน เชียงราย จำนองที่ดิน พิษณุโลก จำนองที่ดิน ขอนแก่น จำนองที่ดิน บุรีรัมย์ จำนองที่ดิน อุดรธานี จำนองที่ดิน อุบลราชธานี,ขายฝากที่ดินกำแพงเพชร,ขายฝากที่ดินพิจิตร,ขายฝากที่ดินตาก,ขายฝากที่ดินสุโขทัย,ขายฝากที่ดินนครสวรรค์,ขายฝากที่ดินพิษณุโลก,ขายฝากที่ดินเชียงราย,ขายฝากที่ดินเชียงใหม่,ขายฝากที่ดินน่าน,ขายฝากที่ดินพะเยา,ขายฝากที่ดินแพร่,ขายฝากที่ดินแม่ฮ่องสอน,ขายฝากที่ดินลำปาง,ขายฝากที่ดินลำพูน,ขายฝากที่ดินอุตรดิตถ์,ขายฝากที่ดินภาคเหนือ

ข้อดีของการทำขายฝากที่ดิน กับ “ช้างไทยเงินกู้ ”

 • ถูกกฏหมาย ทำสัญญาขายฝากที่สำนักงานที่ดิน
 • “ช้างไทย เงินกู้” เป็นบริษัท(ไม่ใช่บุคคล) ได้รับใบอนุญาตสินเชื่อจากกระทรวงการคลัง จึงมีความน่าเชื่อถือ สุจริต
 • อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 15 ต่อปี ไม่มีดอกเบี้ยแอบแฝง
 • ให้วงเงินสูง ได้รับเงินเร็ว
 • ไม่จำกัดอายุ ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน ไม่จำกัดอาชีพของผู้ขายฝาก

ลักษณะที่ดินที่รับขายฝาก

 • เป็นโฉนดที่ดิน(นส.4 จ.) หรือ หนังสือรับรอง(นส. 3 ก.)
 • เป็นที่ดินเปล่า ที่นาหรือที่ดินเกษตรกรรม เป็นโฉนดที่ดินในจังหวัดใดก็ได้
 • มีทางออกสู่ทางสาธารณะ
 • ต้องไม่ใช่ที่รกร้าง – เป็นบ่อ ที่ดินที่ไม่มีทางเข้า- ออก(ที่ดินตาบอด) ที่ดินที่มีการจดภาระจำยอม รวมทั้งกรณีมีข้อจำกัด การใช้ประโยชน์ในที่ดิน เช่น บ่อน้ำ บริเวณที่มีสายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน บริเวณที่มีการบุกรุก เป็นต้น

หมายเหตุ : การพิจารณาอนุมัติทำขายฝาก ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของ “ช้างไทย เงินกู้” แต่เพียงผู้เดียว และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

จังหวัดที่ดินที่รับขายฝาก

 • ภาคเหนือ : เชียงราย , เชียงใหม่ , น่าน , ปาย , พะเยา , แพร่ , แม่ฮ่องสอน , ลำปาง , ลำพูน , อุตรดิตถ์
 • ภาคกลาง : กรุงเทพมหานคร , กาญจนบุรี , กำแพงเพชร , ชัยนาท , ตาก , นครนายก , นครปฐม , นครสวรรค์ , นนทบุรี , ปทุมธานี , ประจวบคีรีขันธ์ , ปราณบุรี , พระนครศรีอยุธยา , พิจิตร , พิษณุโลก , เพชรบุรี , เพชรบูรณ์ , ราชบุรี , ลพบุรี , สมุทรปราการ , สมุทรสงคราม , สมุทรสาคร , สระบุรี , สิงห์บุรี , สุโขทัย , สุพรรณบุรี , อ่างทอง , อุทัยธานี
 • ภาคอีสาน : กาฬสินธุ์ , ขอนแก่น , ชัยภูมิ , เชียงคาน , นครพนม , นครราชสีมา , บึงกาฬ , บุรีรัมย์ , มหาสารคาม , มุกดาหาร , ยโสธร , ร้อยเอ็ด , เลย , ศรีสะเกษ , สกลนคร , สุรินทร์ , หนองคาย , หนองบัวลำภู , อำนาจเจริญ , อุดรธานี , อุบลราชธานี
 • ภาคตะวันออก : ฉะเชิงเทรา , ชลบุรี , ตราด , ปราจีนบุรี , ระยอง , สระแก้ว
 • ภาคใต้ : กระบี่ , ชุมพร , ตรัง , นครศรีธรรมราช , นราธิวาส , ปัตตานี , พังงา , พัทลุง , ภูเก็ต , ยะลา , ระนอง , สงขลา , สตูล , สุราษฎร์ธานี

อัตราค่าธรรมเนียม

 • คิดผลประโยชน์ไม่เกิน 15% ต่อปี
 • ไถ่ทรัพย์ก่อนกำหนดคิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม 2% ของวงเงินเมื่อปิดบัญชีก่อนกำหนด
 • ต่ออายุเมื่อสิ้นสุดสัญญา คิดค่าธรรมเนียม 1% ของวงเงินที่ต่อ พร้อมวางผลประโยชน์ล่วงหน้าตลอดอายุสัญญา
 • ผู้ขายฝากเป็นผู้รับภาระค่าภาษี ค่าธรรมเนียมการโอนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขายฝาก หรือการขยายสัญญา ทั้งหมด
 • ค่าสำรวจพื้นที่สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาการขอสินเชื่อเบื้องต้น

 • รูปถ่ายบัตรประชาชนตัวจริงหน้าหลัง
 • รูปถ่ายทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่ายโฉนดด้านหน้า-หลัง ทุกหน้า
 • รูปถ่ายที่ดินมุมต่างๆ อย่างน้อย 10 ภาพ
 • รูปถ่ายทางเข้า-ออกที่ดิน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือนและสเตทเมนท์เงินเดือน 6 เดือนย้อนหลัง หรือหลักฐานแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้สนใจขายฝากที่ดิน สามารถติดต่อได้ที่

โทร. 085-487-7892 หรือ 065-929-0731