ผ่อนชำระครบ 6 เดือน กู้เงินต้นคืนได้

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า "ช้างไทย เงินกู้" ได้รับสิทธิกู้เพิ่มได้อย่างน้อยเท่ากับที่เงินต้นที่ชำระคืน หรือ วงเงินกู้ส่วนที่เหลือเต็มจำนวน รวมทั้งอาจได้รับการพิจารณาขยายวงเงินให้สูงขึ้น และขยายระยะเวลาผ่อนชำระให้นานขึ้น เครดิตดีๆ แบบนี้ หาได้ง่ายๆ ที่นี่ "ช้างไทย เงินกู้" เมื่อตรงตามคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 • เป็นลูกค้าเดิมของ ช้างไทย เงินกู้
 • ไม่มีประวัติค้างชำระ
 • อายุไม่เกิน 53 ปี

ขั้นตอนการขอกู้เพิ่ม

 • เตรียมเอกสารที่ต้องนำส่ง ดังต่อไปนี้
  • สัญญาเงินกู้ พร้อมลงนาม และกรอกใบสมัครหน้า1 ให้ครบถ้วน ชัดเจน » ดาวน์โหลด
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ พร้อมลงนาม ใส่ข้อมูลไลน์ไอดี เบอร์โทรศัพท์ และช่วงเวลาสะดวกรับสาย » ตัวอย่าง
  • สำเนาสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือ รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินเดือน (1 เดือนล่าสุด)
  • แอด LINE Official ที่ไอดี @aa99 พร้อมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และเลขบัตรประชาชน » ตัวอย่าง

 • ลูกค้าสามารถยื่นเอกสารได้ที่
  • ช้างไทย เงินกู้ ทุกสาขา

  • หรือ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ที่
  • บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด (ฝ่ายสินเชื่อ)
   979/79-80 ชั้น 26 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  • บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด
   123/28 โครงการฟิฟธ์ เอเวนิว ลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

  • บริษัท ทุนธนศิริ (สมุทรสาคร) จำกัด
   1/13 หมู่ที่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

  • บริษัท ทุนธนศิริ (สงขลา) จำกัด
   254/17 หมู่ที่ 2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
พิโกไฟแนนซ์ - พิโกพลัส

ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ และการชำระคืนค่างวด

ระยะเวลาพิจารณา

เมื่อท่านยื่นเอกสาร/ข้อมูลครบ “ช้างไทย เงินกู้ ”ใช้เวลาพิจารณาประมาณ 7-15 วันทำการ

เอกสาร

“ช้างไทย เงินกู้” นำส่งจดหมายแจ้งอนุมัติวงเงินกู้ กำหนดวันจ่ายเงินกู้ กำหนดวันที่ต้องชำระค่างวด ค่างวดที่ต้องชำระ พร้อมส่งสำเนาสัญญาเงินกู้ ให้ผู้กู้ทราบ

การจ่ายเงินกู้

“ช้างไทย เงินกู้” โอนเงินเต็มตามจำนวนที่อนุมัติ(ไม่หักค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ) เข้าบัญชีเงินเดือนของผู้กู้  และเริ่มคิดดอกเบี้ย ตั้งแต่วันที่โอนเงินเข้าบัญชี

การชำระค่างวด

บริษัทฯ จะดำเนินการหักค่างวดจากบัญชีเงินฝากที่ท่านได้ทำการสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติไว้ ตามจำนวนและกำหนดการผ่อนชำระที่ระบุไว้ตามหนังสือแจ้งผลการอนุมัติสินเชื่อ อ่านต่อ...

 

ตารางการผ่อนชำระตามวงเงินกู้

พิโก

หมายเหตุ ค่างวดชำระเท่ากันทุกงวด แบบลดต้น ลดดอก และงวดสุดท้ายจะต้องชำระเงินต้นคงเหลือทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย