ผ่อนชำระครบ 6 เดือน กู้เงินต้นคืนไดู้

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า "ช้างไทย เงินกู้" ได้รับสิทธิกู้เพิ่มได้อย่างน้อยเท่ากับที่เงินต้นที่ชำระคืน หรือ วงเงินกู้ส่วนที่เหลือเต็มจำนวน รวมทั้งอาจได้รับการพิจารณาขยายวงเงินให้สูงขึ้น และขยายระยะเวลาผ่อนชำระให้นานขึ้น เครดิตดีๆ แบบนี้ หาได้ง่ายๆ ที่นี่ "ช้างไทย เงินกู้" เมื่อตรงตามเงื่อนไขเหล่านี้

 • เมื่อผ่อนชำระครบ 6 เดือน และไม่มีประวัติค้างชำระ จะสามารถกู้เงินต้นที่ผ่อนมาแล้ว คืนได้
 • กรณีที่อายุงานครบ 5 ปี หรือเปลี่ยนจากพนักงานรายวันเป็นรายเดือน ให้แจ้งกลับมาที่บริษัท บริษัทจะพิจารณาวงเงินกู้ให้เพิ่ม
 • การอนุมัติวงเงินเพิ่มขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษํทเท่านั้น!

พิโกพลัสกรุงเทพ พิโกพลัสสมุทรสาคร พิโกพลัสสงขลา พิโกพลัสกระทุ่มแบน พิโกพลัสลาดกระบัง

1) ดาวน์โหลดใบคำขอกู้เพิ่ม ได้ที่นี่

2) ผู้ขอสินเชื่อ ต้องเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือนตัวจริง ล่าสุด 1 เดือน
 • รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินเดือน(สเตทเมนท์) ย้อนหลัง 1 เดือน ขอจากแอพหรือเว็บของธนาคารได้

3) การยื่นใบสมัคร

 • ยื่นเอกสารด้วยตัวเอง ที่ สำนักงานบริการ ช้างไทย เงินกู้ ในจังหวัดที่ท่านอยู่
 • นำใบสมัครที่กรอกและลงชื่อแล้ว รวมทั้งเอกสารประกอบทั้งผู้กู้และผู้ค้ำใส่ซองปิดผนึก แล้วส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด (ฝ่ายสินเชื่อ)
  เลขที่ 979/79-80 ชั้น 26 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400