สินเชื่ออเนกประสงค์ (สินเชื่อโฉนดที่ดิน) กู้ได้ทุกอาชีพ

ไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรก็ตาม แวะมาที่ ช้างไทย เงินกู้ เราพร้อมยื่นมือเข้าช่วยเหลือ

ข้อเสนอ:

 • ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อเดือน
 • วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท
 • ระยะเวลาผ่อนคืน 1 ปี
 • ต้นลด ดอกลด

สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์

คุณสมบัติ

 • ต้องมีที่พักอาศัยหรือที่ทำงานในกรุงเทพฯ สมุทรสาคร และสงขลา เท่านั้น
 • ประกอบอาชีพอะไรก็ได้
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีบัญชี หรือสามารถเปิดบัญชีธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพ กรุงไทย กรุงศรี ไทยพาณิชย์ ทหารไทย ธนชาต สำหรับรับโอนเงิน และสำหรับหักบัญชีค่างวดได้
 • นำโฉนดที่ดินมาเก็บไว้กับช้างไทย เงินกู้ เป็นหลักประกัน (ไม่ใช่การขายที่ดิน ขายฝาก หรือจำนอง)

เอกสาร

 • สำเนาบัตรประชาชน (1ชุด)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (1ชุด)
 • สำเนาหน้าแรกบัญชีธนาคารกรุงเทพ
 • โฉนดที่ดินตัวจริง (จังหวัดไหนก็ได้) ได้ทั้ง นส.4จ.(ครุฑสีแดง) หรือ นส.3ก.(ครุฑสีเขียว) โดยชื่อเจ้าของที่ดินต้องเป็นในนามผู้กู้
 • เอกสารแสดงรายได้ หรือ สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน

หลักประกัน:

 • นำโฉนดที่ดิน มาวางไว้ที่ ช้างไทย เงินกู้ เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน
 • สมุดบัญชีธนาคารจดเป็นหลักประกันทางธุรกิจ
  (การจดทะเบียนเป็นหลักประกันทางธุรกิจ หากไม่ดำเนินการจ่ายชำระค่างวด ช้างไทย เงินกู้ สามารถแจ้งความต่อตำรวจ เพื่อให้ผู้กู้ถูกจำคุกสูงสุด 2 ปี)

วิธีการสมัคร

ยื่นขอสินเชื่อได้ด้วยตนเองได้ที่ ช้างไทย เงินกู้ ทุกสาขา
ทุกวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. •
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ไลน์ไอดี : @aa99

หมายเหตุ : การพิจารณาอนุมัติขึ้นอยู่กับ “ช้างไทย เงินกู้” แต่เพียงผู้เดียว และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ และการชำระคืนค่างวด

ระยะเวลาพิจารณา

เมื่อท่านยื่นเอกสาร/ข้อมูลครบ “ช้างไทย เงินกู้ ”ใช้เวลาพิจารณาประมาณ 1 วันทำการ

เอกสาร

“ช้างไทย เงินกู้” นำส่งจดหมายแจ้งอนุมัติวงเงินกู้ กำหนดวันจ่ายเงินกู้ กำหนดวันที่ต้องชำระค่างวด ค่างวดที่ต้องชำระ พร้อมส่งสำเนาสัญญาเงินกู้ ให้ผู้กู้ทราบ

การจ่ายเงินกู้

“ช้างไทย เงินกู้” โอนเงินเต็มตามจำนวนที่อนุมัติ(ไม่หักค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ) เข้าบัญชีเงินเดือนของผู้กู้  และเริ่มคิดดอกเบี้ย ตั้งแต่วันที่โอนเงินเข้าบัญชี

การชำระค่างวด

บริษัทฯ จะดำเนินการหักค่างวดจากบัญชีเงินฝากที่ท่านได้ทำการสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติไว้ ตามจำนวนและกำหนดการผ่อนชำระที่ระบุไว้ตามหนังสือแจ้งผลการอนุมัติสินเชื่อ อ่านต่อ...

 

ตารางการผ่อนชำระตามวงเงินกู้

พิโก

หมายเหตุ ค่างวดชำระเท่ากันทุกงวด แบบลดต้น ลดดอก และงวดสุดท้ายจะต้องชำระเงินต้นคงเหลือทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์

ผ่อนชำระครบ 6 เดือน กู้เงินต้นคืนได้

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า "ช้างไทย เงินกู้" ได้รับสิทธกู้เพิ่มได้อย่างน้อยเท่ากับที่เงินต้นที่ชำระคืน หรือ วงเงินกู้ส่วนที่เหลือเต็มจำนวน เครดิตดีๆ แบบนี้ หาได้ง่ายๆ ที่นี่ "ช้างไทย เงินกู้" เมื่อตรงตามเงื่อนไขเหล่านี้

 • เมื่อผ่อนชำระครบ 6 เดือน และไม่มีประวัติค้างชำระ จะสามารถกู้เงินต้นที่ผ่อนมาแล้ว คืนได้
 • กรณีที่อายุงานครบ 5 ปี หรือเปลี่ยนจากพนักงานรายวันเป็นรายเดือน ให้แจ้งกลับมาที่บริษัท บริษัทจะพิจารณาวงเงินกู้ให้เพิ่ม
 • การอนุมัติวงเงินเพิ่มขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษํทเท่านั้น!

พรบ.หลักประกันธุรกิจ

ไม่ชำระค่างวด มีโทษติดคุก 2ปี ปรับ 2แสนบาท

ผู้สนใจขอสินเชื่อ ต้องนำสมุดบัญชีเงินฝากมาจดทะเบียนเป็นหลักประกันต่อบริษัท ซึ่งมีผลดังต่อไปนี้..ท่านจะยังคงถือครองและใช้ประโยชน์จากสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารและบัตรเอทีเอ็มได้ แต่หากท่านไม่ชำระค่างวดเงินกู้ งวดหนึ่งงวดใด หรือ หลายงวดรวมกัน บริษัทสามารถแจ้งความดำเนินคดีตามกฏหมาย ถือเป็นความผิดอาญา ตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ มาตรา 86

"..ผู้ให้หลักประกันผู้ใดเอาไปเสีย ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า ทำให้ไร้ประโยชน์ ย้าย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันโดยทุจริต จนเป็นเหตุให้ผู้รับัหลักประกันไม่อาจบังคับหลักประกันทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท.."