สินเชื่อเพื่อคนอยากซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือสอง ทราบผลอนุมัติ ภายใน 1 วัน

สำหรับท่านที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซต์มือสองไว้เป็นพาหนะคู่กายหรือใช้ในการประกอบอาชีพ ช้างไทย เงินกู้ พร้อมสนับสนุนเงินกู้เพื่อซื้อรถมอเตอร์ไซต์มือสองให้ท่าน ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 2 ปี

สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์

คุณสมบัติ

 • พนักงานบริษัท (รายวัน/รายเดือน) ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ
 • อายุ 20-55 ปี
 • พนักงานบริษัทต้องมีอายุงาน 4 เดือนขึ้นไป (ผ่านการทดลองงานแล้ว)
 • รายรับสุทธิต่อเดือน ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท
 • มีที่อยู่หรือที่ทำงาน ในกรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรปราการ ปทุมธานี อยุธยา ชลบุรี ระยอง และสงขลา เท่านั้น

เอกสาร

 • สำเนาบัตรประชาชน 3 ใบ + ลงนามสำเนา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ใบ + ลงนามสำเนา
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (เฉพาะธนาครกสิกรไทย กรุงเทพ กรุงไทย กรุงศรี ไทยพาณิชย์ ทีเอ็มบีธนชาต เท่านั้น)
 • รายการเคลือนไหวบัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงาน หรือเอกสารแสดงรายได้อื่นๆ
 • เมื่อได้รับอนุมัติ ต้องดำเนินการสม้ครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ เพื่อให้ช้างไทยเงินกู้หักเงินจากบัญชีเพื่อชำระค่างวด

หลักประกัน

 • เล่มทะเบียนรถตัวจริง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 064-184-2465 หรือ 085-487-7870

ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ และการชำระคืนค่างวด

ระยะเวลาพิจารณา

เมื่อท่านยื่นเอกสาร/ข้อมูลครบ “ช้างไทย เงินกู้ ”ใช้เวลาพิจารณาประมาณ 1 วันทำการ

เอกสาร

“ช้างไทย เงินกู้” นำส่งจดหมายแจ้งอนุมัติวงเงินกู้ กำหนดวันจ่ายเงินกู้ กำหนดวันที่ต้องชำระค่างวด ค่างวดที่ต้องชำระ พร้อมส่งสำเนาสัญญาเงินกู้ ให้ผู้กู้ทราบ

การจ่ายเงินกู้

“ช้างไทย เงินกู้” โอนเงินเต็มตามจำนวนที่อนุมัติ(ไม่หักค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ) เข้าบัญชีเงินเดือนของผู้กู้  และเริ่มคิดดอกเบี้ย ตั้งแต่วันที่โอนเงินเข้าบัญชี

การชำระค่างวด

บริษัทฯ จะดำเนินการหักค่างวดจากบัญชีเงินฝากที่ท่านได้ทำการสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติไว้ ตามจำนวนและกำหนดการผ่อนชำระที่ระบุไว้ตามหนังสือแจ้งผลการอนุมัติสินเชื่อ อ่านต่อ...

 

ตารางการผ่อนชำระตามวงเงินกู้

พิโก

หมายเหตุ ค่างวดชำระเท่ากันทุกงวด แบบลดต้น ลดดอก และงวดสุดท้ายจะต้องชำระเงินต้นคงเหลือทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย

พรบ.หลักประกันธุรกิจ

ไม่ชำระค่างวด มีโทษติดคุก 2ปี ปรับ 2แสนบาท

ผู้สนใจขอสินเชื่อ ต้องนำสมุดบัญชีเงินฝากมาจดทะเบียนเป็นหลักประกันต่อบริษัท ซึ่งมีผลดังต่อไปนี้..ท่านจะยังคงถือครองและใช้ประโยชน์จากสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารและบัตรเอทีเอ็มได้ แต่หากท่านไม่ชำระค่างวดเงินกู้ งวดหนึ่งงวดใด หรือ หลายงวดรวมกัน บริษัทสามารถแจ้งความดำเนินคดีตามกฏหมาย ถือเป็นความผิดอาญา ตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ มาตรา 86

"..ผู้ให้หลักประกันผู้ใดเอาไปเสีย ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า ทำให้ไร้ประโยชน์ ย้าย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันโดยทุจริต จนเป็นเหตุให้ผู้รับัหลักประกันไม่อาจบังคับหลักประกันทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท.."