แบบสอบถาม

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์-พิโกพลัส

ขายฝากที่ดิน

สินเชื่อโฉนดที่ดิน

ช้างไทย เงินกู้ : บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ - พิโกพลัส

"ช้างไทย เงินกู้" เรา ให้บริการเงินกู้ถูกกฎหมาย เราเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตพิโกไฟแนนซ์และพิโกพลัสจากกระทรวงการคลัง "ช้างไทย เงินกู้" ยึดหลักการให้บริการสินเชื่อด้วยความสุจริต ไม่คดโกงเอารัดเอาเปรียบผู้ขอกู้ สัญญาเงินกู้เป็นธรรมถูกต้อง อัตราดอกเบี้ยที่เราเรียกเก็บเป็นอัตราดอกเบี้ยตามกฏหมายกำหนด (ร้อยละ 3 ต่อเดือน หากกู้ไม่เกิน 50,000 บาท / ร้อยละ 2.33 ต่อเดือน หากกู้เกิน 50,000 บาท และร้อยละ 1.25 ต่อเดือนเมื่อกู้เกิน 100,000 บาท ) และเป็นเงินกู้แบบ ลดต้นลดดอก

คนไทยจำนวนมากยังไม่สามารถเข้าถึงเงินกู้ของสถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร เพียงเพราะท่านมีรายได้น้อย อาชีพ ตำแหน่งงานไม่สูง ! แต่นั่นจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป เรา”ช้างไทย เงินกู้” พร้อมที่จะช่วยท่านเมื่อท่านเดือนร้อน เฉกเช่น ช้าง สัตว์ที่เป็นมิตรช่วยอุ้มชูเกื้อกูลกันและกัน

ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ และการชำระคืนค่างวด

ตัวอย่างเช่น “ช้างไทย เงินกู้” อนุมัติให้ท่านกู้ 10,000 บาท กำหนดระยะเวลาผ่อนชำระคืน ภายใน 1 ปี วิธีปฏิบัติจะเป็นดังนี้

ระยะเวลาพิจารณา

เมื่อท่านยื่นเอกสาร/ข้อมูลครบ “ช้างไทย เงินกู้ ”ใช้เวลาพิจารณาประมาณ 5- 7 วัน และแจ้งให้ทราบจำนวน เงินที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ พร้อมกำหนดวันจ่ายเงินกู้

หมายเหตุ : เอกสารในการสมัครขอสินเชื่อของท่าน จะไม่สามารถรับคืนได้ และบริษัทสงวนสิทธิ์ทำลายเอกสารได้ทันทีหากบริษัทไม่อนุมัติสินเชื่อให้ท่านได้

เอกสาร

“ช้างไทย เงินกู้” นำส่งจดหมายแจ้งอนุมัติวงเงินกู้ กำหนดวันจ่ายเงินกู้ กำหนดวันที่ต้องชำระค่างวด ค่างวดที่ต้องชำระ พร้อมส่งสำเนาสัญญาเงินกู้ ให้ผู้กู้ทราบ

การจ่ายเงินกู้

“ช้างไทย เงินกู้” โอนเงินเต็มตามจำนวนที่อนุมัติ(ไม่หักค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ) เข้าบัญชีเงินเดือนของผู้กู้  และเริ่มคิดดอกเบี้ย ตั้งแต่วันที่โอนเงินเข้าบัญชี

การชำระค่างวด

บริษัทฯ จะดำเนินการหักค่างวดจากบัญชีเงินฝากที่ท่านได้ทำการสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติไว้ ตามจำนวนและกำหนดการผ่อนชำระที่ระบุไว้ตามหนังสือแจ้งผลการอนุมัติสินเชื่อ อ่านต่อ...

ตารางการผ่อนชำระตามวงเงินกู้และระยะเวลาการผ่อนชำระคืน

พิโก อันดับ1 พิโก อันดับ 1 พิโกไฟแนนซ์ อันดับ 1 พิโกไฟแนนซ์อันดับ1 Pico Finance Number 1 พิโกพลัสกรุงเทพ พิโกพลัสสมุทรสาคร พิโกพลัสสงขลา พิโกพลัสสมุทรปราการ  พิโกพลัสปทุมธานี  พิโกพลัสนนทบุรี พิโกพลัสระยอง พิโกพลัสชลบุรี พิโกพลัสขอนแก่น พิโกพลัสนครราชสีมา พิโกพลัสอุดรธานี พิโกพลัสอุบลราชธานี พิโกพลัสเชียงใหม่ พิโกพลัสภูเก็ต พิโกสมุทรปราการ พิโกปทุมธานี พิโกนนทบุรี พิโกระยอง พิโกชลบุรี พิโกขอนแก่น  พิโกนครราชสีมา พิโกอุดรธานี พิโกอุบลราชธานี พิโกเชียงใหม่ พิโกภูเก็ต พิโกสระบุรี พิโกปราจีนบุรี พิโกลำพูน พิโกฉะเชิงเทรา พิโกอยุธยา พิโกพลัสสระบุรี พิโกพลัสปราจีนบุรี พิโกพลัสลำพูน พิโกพลัสฉะเชิงเทรา พิโกพลัสอยุธยา ข้างไทยเงินกู้ สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ พิโกโคราช พิโกพลัสโคราช เงินกู้ออมสิน เงินกู้ ธกส เงินกู้โควิด เงินกู้ออมสินโควิด เงินกู้ช่วยโควิด เงินกู้ธนาคารออมสิน เงินกู้เราไม่ทิ้งกัน เงินกู้ออมสิน 10000 เงินกู้ ธกส 10000 เงินกู้ฉุกเฉิน ออมสิน เงินกู้ฉุกเฉิน ธกส

หมายเหตุ ค่างวดชำระเท่ากันทุกงวด แบบลดต้น ลดดอก และงวดสุดท้ายจะต้องชำระเงินต้นคงเหลือทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์

ผ่อนชำระครบ 4 เดือน กู้เงินต้นคืนได้

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า "ช้างไทย เงินกู้" ได้รับสิทธกู้เพิ่มได้อย่างน้อยเท่ากับที่เงินต้นที่ชำระคืน หรือ วงเงินกู้ส่วนที่เหลือเต็มจำนวน เครดิตดีๆ แบบนี้ หาได้ง่ายๆ ที่นี่ "ช้างไทย เงินกู้" เมื่อตรงตามเงื่อนไขเหล่านี้

  • เมื่อผ่อนชำระครบ 4 เดือน และไม่มีประวัติค้างชำระ จะสามารถกู้เงินต้นที่ผ่อนมาแล้ว คืนได้
  • กรณีที่อายุงานครบ 5 ปี หรือเปลี่ยนจากพนักงานรายวันเป็นรายเดือน ให้แจ้งกลับมาที่บริษัท บริษัทจะพิจารณาวงเงินกู้ให้เพิ่ม
  • การอนุมัติวงเงินเพิ่มขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษํทเท่านั้น!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

พรบ.หลักประกันธุรกิจ

ไม่ชำระค่างวด มีโทษติดคุก 2 ปี ปรับ 200,000 บาท

ผู้สนใจขอสินเชื่อ ต้องนำสมุดบัญชีเงินฝากมาจดทะเบียนเป็นหลักประกันต่อบริษัท ซึ่งมีผลดังต่อไปนี้..ท่านจะยังคงถือครองและใช้ประโยชน์จากสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารและบัตรเอทีเอ็มได้ แต่หากท่านไม่ชำระค่างวดเงินกู้ งวดหนึ่งงวดใด หรือ หลายงวดรวมกัน บริษัทสามารถแจ้งความดำเนินคดีตามกฏหมาย ถือเป็นความผิดอาญา ตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ มาตรา 86
"..ผู้ให้หลักประกันผู้ใดเอาไปเสีย ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า ทำให้ไร้ประโยชน์ ย้าย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันโดยทุจริต จนเป็นเหตุให้ผู้รับัหลักประกันไม่อาจบังคับหลักประกันทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท.."

ติดต่อช้างไทย เงินกู้
ไลน์ไอดี : @aa99
เพิ่มเพื่อน